เขียน ภาษาไทย ด้วย Romanized input


ทักทาย สัตว์ เวลา สี
ไม่ดู Key map

เปลี่ยน ขมาด Font เขียน หนังสือ ไทย(เปลี่ยน ด้วย Ctrl key) ALT+K

เลือก:


ไทย editor(Romanized input)ของ พี่chiyu

ไทย editor(Direct input)

2548/10/18

NabetaJisho(鍋田辞書)โปรแกรมพจนานุกรม Windows

Top page(ภาษา ญี่ปุ่น)